วิธีเดียวที่จะรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าได้อย่างแน่นอน